Annons

Vitalis – kommunal ehälsa i fokus!!

Kommunal eHälsa och välfärdsteknologi i fokus på Vitalis 22-24 april, Svenska Mässan, Göteborg

Vitalis är nordens ledande eHälsomöte och samlar över 3000 individer under tre dagar, på Svenska Mässan i Göteborg. Kommunal eHälsa är ett prioriterat område och fokuserar på välfärdsteknologi och framtidens utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Hur kan vi erbjuda fortsatt hög service till en allt mer åldrande befolkning och hur skapar vi ökad självständighet, trygghet och delaktighet för patient och brukare?

Intresset för dessa frågor växer hela tiden och i år ökade antalet kommundelegater med hela 36%, vilket gör Vitalis till landets största mötesplats för eHälsa inom kommunerna. Programläggningen inför Vitalis 2015 pågår för fullt och nedan presenteras några axplock. Anmäl dig innan den 31 december så får du 1000 kr rabatt!

Nya möjligheter för att skapa trygghet, meningsfullhet och delaktighet
– 
Robotkatter och Roboten Albot i vård och omsorg
Den digitala tekniken gör det möjligt att komplettera och vidareutveckla traditionella vårdformer och arbetssätt. Härryda kommun har arbetat med Roboten Albot som emellanåt besöker kommunens särskilda boenden och nästa steg blir att testa robotkatter på tre demensenheter. Därefter utvärderas hur det påverkar brukaren ur ett socialt och hälsoperspektiv.

eTjänster – behov och möjliga lösningar
eTjänster är ett sätt för verksamheter att effektivisera och förbättra sin service till brukare, anhöriga och invånare. Med en digital kommunikation kan invånaren enklare nå personal, följa sina ärenden och på ett säkert sätt få rätt information. Här presenteras ett samverkansprojekt om kommuninvånarnas syn på och behov av eTjänster, under ledning av eHälsoinstitutet/Linnéuniversitetet. Hur avgörs optimal vårdnivå?

Projektet ViSam var en av försöksverksamheterna i den nationella äldresatsningen mellan 2010 och 2014. ViSam har nu utvecklat ett beslutsstöd för kommunala sjuksköterskor, ett stödverktyg för att avgöra optimal vårdnivå när en patients allmäntillstånd försämras. Beslutsstödet finns nu som app till smartphones och surfplattor.

VÄLKOMMEN TILL VITALIS 2015!!

__________________________________________________________________________________

Ingela Colleen, verksamhetschef för äldreomsorgen i Olofström:

”Vi fick argument för vår sak” Alla kommuner i Blekinge besökte årets Vitalis – Vi har ett nätverk där frågan kom upp och då bestämde sig alla för att åka, säger Ingela Colleen, som hade fem representanter på Vitalis. Läs mer här >>

Bli den första att lämna en kommenter på "Vitalis – kommunal ehälsa i fokus!!"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.