Annons
Denna artikel är en annons i samarbete med Vimpol.

Vimpol SB – system för planering och uppföljning inom kommunal/privat omsorg

Vimpol SB är ett system som är anpassat för särskilda boenden och är i dagsläget i drift med stor framgång hos många kommuner. I systemet fördelas dagliga brukar- och boendeaktiviteter jämt mellan personalen. Aktiviteterna visas i tydliga färgkodningar på skärmen, för att få en lättöverskådlig blick över kommande aktiviteter och vad för status det är på dem. I systemet informeras personalen om aktiviteter som inte utförts inom sin tidsram, så att alla planerade aktiviteter verkligen blir utförda.

På ett enkelt sätt läggs de uppgifter som skall utföras på ett boende in i Vimpol. Både aktiviteter för de äldre (medicin, gå-träning, utevistelse m.m.) men även övriga sysslor (göra beställningar, städa under diskbänk, fylla på förråd m.m.) som skall utföras på avdelningen läggs in på ett smidigt sätt i systemet.

Personalen ser sedan vad just de skall göra under sitt arbetspass på en touchskärm som monterats upp på avdelningen (kan även köras på surfplatta eller mobiltelefon). Med en personlig pinkod och sitt pekfinger signerar personalen de aktiviteter som utförts eller ej utförts. Varje signering sparas med ett antal uppgifter i en signeringslista för framtida uppföljning. Systemet för bland annat särskilt boende används idag på ca 100 avdelningar från norr till söder runt om i Sverige.

Några kommentarer från Bollnäs kommun;

” Ett bra stöd för att inte missa något i det dagliga arbetet och man saknade Vimpol när man jobbade på en enhet
som inte hade fått den än”
Karolin Carlsson, användare och administratör

” Ett användarvänligt och enkelt system som går snabbt att komma igång med, bara internet finns på plats”
Ingela Hedblom, Systemansvarig

Vi får mer tid för brukarna, tid som vi tidigare lade på att kolla med våra kollegor vad som är gjort
eller inte kan vi nu lägga på brukarna. Jämnare arbetsfördelning mellan oss som jobbar på avdelningen
Behöver inte fundera på jobbet när jag kommer hem, är det något som inte blev utfört så ser den
personalen som kom efter mig det klart och tydligt. Som vikarie behöver jag inte jaga den andra personalen för att fråga vad och hur jag skall göra, det är bara att läsa.
Kommentarer från övrig personal

”Genom att strukturera verksamheten och planera vardagen på ett boende kan vi belysa och ta bort de”döda” sysslorna och i stället koncentrera oss på den goda omvårdnaden” Citat ur Ola Polmés bok Praktisk Professionell Planering.

Vimpol System AB har ett nära samarbete med Ola Polmé, välkänd föreläsare och författare som
bland annat föreläser om arbetsmodellen Praktisk Professionell Planering. Vimpol SB är ett webbaserat verktyg som på ett enkelt sätt digitaliserar den arbetsmodellen. Tillsammans med boken och föreläsningarna är det bra sätt att fortsätta arbetet med att skapa ett strukturerat arbetssätt. 

Ola Polmé, författare och föreläsare

 

Denna artikel är en annons i samarbete med Vimpol.

Bli den första att lämna en kommenter på "Vimpol SB – system för planering och uppföljning inom kommunal/privat omsorg"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.