Annons

Vem vet bäst?

I förra veckan presenterade Socialstyrelsen sin rapport ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Den bygger på den nationella enkätundersökning som gått ut till alla personer över 65 år, och som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende. Det är med andra ord en undersökning som visar hur nöjda människor är med äldreomsorgen, de människor som närmast berörs och påverkas av den.

Efter att rapporten publicerats har vi kunnat läsa om den i tidningarna. Rubrikerna har varit ”kommun X har bäst äldreomsorg i länet” eller ”kommun Y har sämst äldreomsorg i länet”, ungefär så, och den närmaste tiden lär det komma fler artiklar av den typen, och det är bra att rapportens innehåll och resultat diskuteras, tycker jag.

Senare i höst kommer nästa diskussion. Den som handlar om hur tillförlitliga resultaten är. Dels utifrån hur många som besvarat enkäten (en rimlig fråga) och om alla verkligen har rapporterat in rätt siffror (en relevant fråga), men även utifrån hur relevanta svaren är, dvs om de som besvarat enkäten verkligen menar det de säger. För jag vet inte hur många gånger jag hört oppositionspolitiker (oavsett vilket politiskt parti man tillhör) och personer som arbetar i äldreomsorgen säga: Jo, resultaten ser bra ut. Men du vet, de gamla kräver så lite och är så nöjda. Den äldre generationen är så tacksam för det lilla de får och de vill inte klaga. Underförstått: Svaren, och därmed resultatet, ska inte tas på allvar.

Det finns en hel del som inte är perfekt i äldreomsorgen, mycket som kan utvecklas. Det är jag den första att skriva under på. Men jag tycker att vi ska ta människor på allvar, även äldre människor. Därmed också utgå från att om någon säger att hen är nöjd (eller inte nöjd) så är hen nöjd (eller inte nöjd).

LÄS MER:  Glad påsk önskar Lill och Linda

Själv har jag ett helt liv som inte är tip-top eller helt igenom perfekt, men det är ok för min del. Och när jag säger att det är så, säger jag det för att jag tycker så. Jag har både vuxna barn och vänner omkring mig, som påpekar att jag inte kan ha det på det ena eller det andra sätter, eller att jag inte ska nöja mig med ditt eller datt, och de undrar om jag verkligen är nöjd e-g-e-n-t-l-i-g-e-n. Det kan jag inte hindra dem att säga eller tycka. Men faktum kvarstår. Säger jag att jag är nöjd (eller inte nöjd) måste väl utgångspunkten vara att ta mig på allvar. Och göra det även när jag blir äldre. Vad jag tycker om mitt liv och hur jag uppfattar det, vet jag väl ändå bäst själv.

Ha en skön vecka allesammans! Vi hörs! // Lill

4 Comments on "Vem vet bäst?"

 1. Anders Ahlström | 30 oktober, 2014 kl. 17:00 | Svara

  Du har en bra inställning till detta, men det är väl fortfarande så att alla sådana här nöjdhetsundersökningar brukar hamna på liknande siffroe dvs 70-80 procent är nöjda och 20-30% mindre nöjda. hur gärna vi än vill att dessa undersökningar ska spegla verkligheten så är det inte så. Många av de åldre på exempelvis sjukhem klarar inte av att fylla i enkäterna själva utan de får någon anhörig eller personal göra, vilket kan innebär brister. Andelen svar på enkäterna är ju också intressanta och å är det väl så att personer på våra sjukhem och äldreboenden inte svarar i samma utsträckning som de som fortfarande bor hemma.

 2. Man kan, och bör i högre grad, diskutera resultatets värde utifrån hur frågor ställs, vem som svarar, svarsfrekvens etc. Men jag håller med dig till 100% Lill, om någon svarar att man är nöjd, eller inte nöjd, så bör vi utgå från att det är det vederbörande tycker.

  Om det de äldre tycker sedan inte stämmer med vad andra tycker att de borde tycka så kan nog en diskussion om förväntningar vara rimligt. I debatten hörs ofta att det är de äldre som har så låga förväntningar att de nöjer sig med vad som, men det kan ju också vara så att det är andras förväntningar som är i obalans.

  Kanske skulle fler må bra om vi hade en aktiv debatt om våra förväntningar på välfärden.

 3. Ingvar Andersson | 3 november, 2014 kl. 12:46 | Svara

  Hej! Alla ni som engagerar i äldreomsorgen.
  Givetvis ska vi ta personers svar på allvar oavsett ålder.
  Enkätundersökningar har alltid sina begränsningar i att beskriva verkligheten.
  Men det är ett sätt av flera att bedöma hur det verkligen förhåller sig.
  Jag tror att jag våga säga: Vi vet att anhöriga upplever kvalitet på annat sätt än omsorgsmottagaren och att personal ofta uttrycker en lägre nöjdhet med vad de kan erbjuda.
  Det enkäter inte ska användas till är det sätt massmedia använder.
  Att göra enkäter till ett sätt för kommuner att tävla med varandra.
  Jag avskyr när kommuner lanserar att, Vi vill ha Sveriges BÄSTA äldreomsorg eller skola. Varför mäster vi tävla? Varför måste vi upphöja någon till, DEN BÄSTA och någon annan TILL DEN SÄMSTA? Vill vi inte alla hjälpas åt att äldreomsorgen ska vara bra i hela vårt land? Utmaningen för oss alla är att höja en redan god kvalitet till det bättre utan att för den skull behöva pekas ut som bättre än någon annan. Vi tala mycket om, ”den lärande organisationen”, som en
  bra målsättning i våra arbetslag. Så ska det väl vara även oss kommuner emellan. Vi ska lära av varandra, inte tävla mot varandra.
  Media har som utgångspunkt att hitta konflikter. Det är spännande och stimulerar människans reptilhjärna till att hitta en segrare och därmed en förlorare. Finns inga konflikter så gör de allt för att skapa dem. Detta ska vi vara medvetna om.
  Generellt sett har vi i Sverige aldrig tidigare i historien haft en bättre äldreomsorg än den vi erbjuder 2014. Men det betyder inte att vi ska slå oss till ro. Kvalitet måste ständigt erövras av nya generationer och den kan förmodligen erbjudas på andra sätt i kommande tider. Vi ska givetvis ha 100% nöjdhet som mål även om vi aldrig kommer att nå dit. Samtidigt som det uppstår en hel del frågor om någon redovisar 100%.

 4. När jag hjälpte min dementa mamma att fylla i enkäten så var hon nöjd med allt. Eftersom hon uttryckt missnöje förut tog jag upp det varpå det visade sig att hon pratade om sin granne.

  Året därpå frågade jag om jag som anhörig istället kunde fylla i enkäten utifrån mina erfarenheter. Det var de positiva till. Varför inte låte det framgå vem som fyller i enkäten och vems syn svaren speglar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.