Annons

Varning för övertro på kvalitetsmätningar inom äldreomsorgen

Rapporter om brister i äldreomsorgen följs ofta av krav på ökad kontroll och uppföljning. Stora förhoppningar sätts till att det nationella systemet för öppna jämförelser ska säkra kvaliteten i äldreomsorgen. Men det är ett ofärdigt system med brister och begränsningar. Det visar en studie som genomförts av FoU i Väst/GR. Varje år publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser som mäter kvalitet och effektivitet inom  äldreomsorgen med hjälp av indikatorer som exempelvis trygghet, läkemedelsanvändning, bemötande och  inflytande. Regeringen, enskilda myndigheter och organisationer investerar omfattande resurser och hyser stor tilltro till öppna jämförelser.

Kommunerna i Göteborgsregionen har efterlyst stöd för att kunna hantera och använda öppna jämförelser i sitt förbättringsarbete. FoU i Väst/GR har därför bland annat undersökt hur systemet är tänkt att fungera och hur det i praktiken används i några kommuner i regionen. – Öppna jämförelser har fått en stark ställning i två av de tre kommuner som vi har undersökt och avsatt tydliga spår i politiken. Vi har sett hur kommunerna har kompletterat
eller ersatt befintliga mål med uppföljningsrutiner som är direkt härledda ur öppna jämförelser, säger Lena Lindgren, docent i offentlig förvaltning och den som lett studien. Studien visar att det är långtifrån enkelt att mäta kvalitet i de komplexa förhållanden som råder inom äldreomsorgen. De resultatmått som används är ytterst osäkra. Och när data ska registreras uppstår tolkningsproblem. Ytterligare ett dilemma är att endast vissa aspekter av äldreomsorgen
kan mätas med siffror på det sätt som sker med hjälp av öppna jämförelser. – Risken är uppenbar att det blir en överdriven uppmärksamhet kring det som mäts på bekostnad av andra viktiga aspekter av verksamheten, säger Lena. Därför varnar hon för en övertro på öppna jämförelser. Hennes förhoppning är att studien bidrar till att kommunerna tar tillvara på de förtjänster som systemet har men att man kompletterar med annan information. – Öppna jämförelser kan i vissa fall tjäna som underlag för styrning och ledning inom äldreomsorgen. Politiker och verksamhetsledare som tar sig tid att läsa en mix av öppna jämförelser, grundläggande ekonomisk information och till exempel intervjuer med de äldre får ett gott kunskapsunderlag som kan ligga till grund för förändringar i  verksamheten, säger Lena. Ladda ned och läs rapporten…

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Varning för övertro på kvalitetsmätningar inom äldreomsorgen"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.