Annons

Världens bästa jobb – En studie av enhetschefen inom äldreomsorgen

Syftet med studien är att belysa enhetschefens arbetssituation utifrån sina möjligheter att påverka sitt arbete nuvarande och framtida arbete inom äldreomsorgen utifrån boende- och omsorgsaspekter. I studien har vi använt en kvalitativ metodik, med en narrativ intervjumetod utifrån ett slumpmässigt urval. Den empiriska studien utgörs av det material som framkommit vid intervjuer med respondenter som tjänstgör som enhetschefer inom äldreomsorgen. http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/10245

Om skribenten

Linda Marklund
VD och Marknadsansvarig Min Sektor AB
Telefon: 0703-404020 | Twitter: | E-post: linda@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Världens bästa jobb – En studie av enhetschefen inom äldreomsorgen"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.