Annons

Värdegrundsdag med Lars Björklund 13/9 i Stockholm

-annons- På denna utbildningsdag får du fördjupa dina kunskaper om begreppet värdegrund. Begreppets innebörd belyses bl a genom exempel på hur uttalade och outtalade normer påverkar vårt förhållningssätt till vårt uppdrag och vårt agerande gentemot vård- och omsorgstagarna. Utbildningsdagen väcker nya tankar och ger nya insikter som kan översättas till redskap i det dagliga arbetet. Denna utbildning vänder sig till all personal inom äldreomsorgen.

Innehåll: Vad är en värdegrund?, Människosyn, etiska värden, normer och riktlinjer, Det existentiella samtalet, Den äldre individens integritet och möjlighet att upprätthålla sin autonomi, Värdegrundens innebörd i mötet med den äldre människan, Att arbeta för att de äldre ska känna trygghet, värdighet och gemenskap

Arbetsformer: Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Läs mer>>

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Värdegrundsdag med Lars Björklund 13/9 i Stockholm"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.