Annons

– Vad skulle du göra som ny äldreomsorgsminister?

– Vad skulle du göra som ny äldreomsorgsminister? Den frågan ställde vi till Erika Lörinczy, fd enhetschef på äldreboendet Distansgatan 7 i Borås. Då vi följt Erikas arbete på närmare håll och uppskattat mycket av det hon står och jobbar för ville vi veta vad hon skulle göra om hon blev ny äldreminister.

Så här svarade hon;  ”Sverige behöver många förändringar. Trots att vi kallar oss för modellen i världen så är det inte det. Det är för mycket dekadens i systemet.

För det första har vi den högsta skatten i världen tillsammans med Danmark men vi får mindre ut av den i slutändan. Men nu får vi bygga på det positiva!

MIN VISION SKULLE VARA ATT MEDELÅLDERN SKA BLI HÖGRE Den forskning som har gjorts visar att det främst är tre faktorer som påverkar att medelåldern blir högre:
1) Kosten,
2) Den dagliga sysselsättningen,
3) Den tredje faktorn, som hör ihop med dem andra två var ett socialt sammanhang.

Livet för äldre förändras avsevärt när de behöver hjälp från äldreomsorg/hemtjänst eller när de flyttar från ett eget hem till ett äldreboende.

1) KOSTEN – EN GLÄDJEKÄLLA FÖR PENSIONÄRER
Maten är en glädjekälla för pensionärer. Bra mat och motion gör att vi håller oss friska längre. Äldre uppskattar sådan mat som de känner igen t ex vanlig husmanskost. Maten ska vara anpassad efter de äldres tycke, smak och behov. Energibehovet minskar med stigande ålder hos de flesta beroende på en minskad basalmetabolism men till större del beror det på en minskad fysisk aktivitet. Behovet av näringsämnen är dock allmänt sett minst lika stort som tidigare i livet, vilket innebär att kravet på matens näringstäthet är extra viktigt för äldre personer.

LÄS MER:  Hur har ni vinterombonat vid plexiglaset?

2) DEN DAGLIGA SYSSELSÄTTNINGEN
Äldre måste ha en uppgift i livet om de skall kunna behålla livsgnistan. Äldre behöver ha en given sysselsättning som håller dem aktiva. Det kan vara att plantera blommor, att sy, sticka, laga mat eller hjälpa till med att handla inför middagen. Den dagliga sysselsättningen håller pensionärerna vid liv. Identitetsskapande aktiviteter: Vårt viktigaste uppdrag som omvårdnadspersonal är att hjälpa de människor vi möter att hitta tillbaka till sin egen identitet, och det är just detta som är vår utgångspunkt vid planering av aktiviteter: • Fysisk träning — träning för att klara vardagen utan att bli onormalt trött. • Kognitiv stimulans — temafester, musik och litteratur. • Reminiscence — t.ex. skala potatis, spela ett instrument, laga mat, baka, läsa, måla, sjunga, skapande aktivitet och utförande av vardagssysslor. • Identitetsskapande aktiviteter — t.ex. önskeresor, litteratur, historia.

3) DEN SOCIALA SAMMANHANGET
Av flera olika anledningar förändras de sociala rollerna med åldern. Äldre personer som behöver äldreomsorg hamnar i ett nytt socialt sammanhang där de dessutom ofta är beroende av personalen. Samtidigt har deras tidigare sociala nätverk minskat genom att släkt och vänner avlidit. Sociala kontakter påverkar livskvaliteten positivt. Att ha en känslomässig relation med familjemedlemmar är fortsatt viktigt. De äldre måste få finnas till för andra och varandra. Sammanhanget spelar ingen roll, det kan vara släktgemenskapen, svensk eller annan kultur eller en religion, eller den vänliga familjen bestående av omsorgsfull personal och medboende.

Känslan av att behövas gör människan önskad och får henne att vilja stanna kvar i livet. Dessa faktorer som påverkar att medelåldern blir högre skulle vara en viktig del av min vision.

”Livskvalitet handlar inte om stora saker. Det handlar om små saker som gör stor skillnad.”

OMSORG- HUMANISTISK OMVÅRDNAD
Humanistisk omvårdnad grundar sig på ett moraliskt ideal, och en värdering, vilket innebär att man skall skydda, bevara och höja människans värdighet. Detta innefattar engagemang, kunskap och vilja att vårda i alla situationer. Vården skall utgå från människan som helhet, dvs. att kropp och själ hör ihop.

LÄS MER:  Hur har ni vinterombonat vid plexiglaset?

VISION FÖR LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP SÅ SKA VI SKAPA EN FRAMGÅNGSRIK ÄLDREOMSORG: LEDARSKAP – MANAGEMENT BY LOVE
Kärlek betyder omsorg för varandra och finns i alla relationer, i relationen ledarskap/medarbetarskap, i relationen till de äldre och deras anhöriga, för verksamheten, för teamet, för utmaningen och för meningsfullheten i sig.
Ett kärleksfullt ledarskap/medarbetarskap är ingen teknik, det är ett förhållningssätt. Det gör människor synliga och skapar en bra plattform, och goda villkor, för arbete.
•Vi tar varandra på allvar
•Man ser genom ögonen, öronen, med beröring och hjärtat
•Man letar efter möjligheter
•Man fastnar inte i mörka hål
•Man visar till varandra hur viktiga alla är för helheten

En verksamhet med Management by love är en miljö av mysterium, sensualitet, och med intimitet kan man skapa en emotionell styrka som knyter ihop alla i verksamheten och omvärlden. Som ledare bör man ha kraft att få med sig människor, men ledarskapet innebär också ett stort etiskt ansvar. Våra medarbetare är verksamhetens främsta tillgång, men de är också en känslig tillgång som behöver underhåll och omvårdnad. Förmågan kan ju användas såväl destruktivt som konstruktivt och det ligger ett stort ansvar i ledarskapet att använda makten på ett etiskt försvarbart sätt.

FÖRETAGANDE – GENOM SOCIALA FÖRETAG (Personalkooperativ)
Inget annat land använder så mycket pengar som Sverige för sin äldreomsorg. Idag är kraven att minst 90 % av personalen inom äldreomsorgen bör ha omsorgsprogrammet/ undersköterska utbildning. Det tycker jag är fel. Det kostar mycket och personaltätheten därför är det låg. Vi behöver flera händer genom människor som är rehabilitering för själen, man har roligt med de som tex. pedagoger, musikanter, konstnärer och människor som själva är i utanförskap som tex. långtidsarbetslösa eller delvis sjuka/friska. Alla människor behöver sällskap annars vissnar vi bort.

LÄS MER:  Hur har ni vinterombonat vid plexiglaset?

Sociala företag hjälper till att ge flera händer inom äldreomsorgen. Äldre människor kan få möjlighet till dagliga besök, promenader och sällskap. Ingen bör vissna bort i sin ensamhet.

Med varma hälsningar Erika Lörinczy ”Borås Superstars” TV4 2012 Verksamhetsledare Casa Berget, personalkooperativ hemtjänst i Mölndal

2 Comments on "– Vad skulle du göra som ny äldreomsorgsminister?"

  1. Jan-Ola Gustafsson | 25 september, 2014 kl. 14:32 | Svara

    Kul att se att Erika L fått en ny plattform efter det fulspel som hon utsattes för i Borås. Hon har uppenbarligen en kreativ ådra där både hjärtat och hjärnan
    samspelar i ett fungerande ledarskap. Detta är tyvärr ofta ett rött skynke för förvaltningsbyråkrater som saknar egen förmåga till nytänkande och fungerande lösningar. De som drabbas av dessa defekter är dessvärre både personal inom vård och omsorg såväl som de människor som är beroende av
    dessa tjänster.

  2. TINA CHEVALIER | 2 oktober, 2015 kl. 14:05 | Svara

    En ”gala” till förmån för våra äldre. Våra gamla är fattiga och dom får allt mindre pengar under tiden andra grupper får mer. Vi ska alla denna väg vandra så nu är det fan dags att det gör något. Förstår inte och jag blir så arg!!!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.