Annons

TEKNIK FÖR ÄLDRE: TV-tittande som omsorg

Certec, Lunds Tekniska Högskola har med ekonomiskt stöd från regeringsuppdraget TEKNIK FÖR ÄLDRE genomfört en behovsinventering av TV-tittandets betydelse för personer med demenssjukdom. Studien baseras på deltagarobservationer i ett boende för äldre med demenssjukdomar som ser på TV i ett gemensamt TV-rum. Tidigare undersökningar visar att tv-tittandet bidrar med viktiga vardagsrutiner och är en aktiv sysselsättning i motsats till antaganden om att TV-tittandet skulle vara passiviserande. Studien bekräftar detta och visar att TV-tittandet på ett oproblematiskt sätt bidrar till att upprätta rutiner. TV-tittandet spelar även en roll för att skapa kommunikation och delade erfarenheter. Studien rekommenderar att denna kommunikation utvecklas som en del i omvårdnadsstrategin. Programinnehållet bör även utvecklas för att bättre passa målgruppen. Resultatet av projektet har publicerats i ett kapitel i boken ”DEMENTIA, DESIGN AND TECHNOLOGY”, utgiven av IOS Press 2009. Boken går att beställa på http://www.iospress.nl

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "TEKNIK FÖR ÄLDRE: TV-tittande som omsorg"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.