Annons

TEKNIK FÖR ÄLDRE: Samarbete för tillgängligt boende i Halland

I Halland finns ett intresse för att förbättra tillgängligheten för äldre i bostadsbeståndet. Nu arbetar de allmännyttiga bostadsföretagen och kommunernas omsorgsförvaltningar för att engagera politiker och planerare i arbetet.

Det var Region Halland och Hälsoteknikalliansen som tog initiativet till att bilda ett nätverk där prepresentanter för de halländska kommunala fastighetsbolagen och chefer för den kommunala omsorgen i länget ingår. Nätverket har träffats och diskuterat gemensamma behov och möjligheter, man har bl a diskuterat en modell för etablering av trygghetsboende och sett över hur tillgängligheten ser ut idag. Samordnare för nätverket har Ann-Marie Bartholdsson, utvecklingsledare inom hälsoområdet i regionen varit. Hon säger så här: Vi har konstaterat att teknik i hemmet endast är en del av problemet för att äldre ska få en trygg vardag och leva ett bra liv. Tillgängligheten är en förutsättning för att äldre ska kunna dra full nytta av t ex tekniklösningar i hemmet.

Nätverket fortsätter att träffas och en viktig uppgift är att göra en kalkyl som visar hur mycket kommunerna tjänar på att äldre kan bo kvar hemma jämfört om de måste flytta till ett särskilt boende.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten för äldre är ett projekt som finansieras av regeringsuppdraget Teknik för äldre. Vill du veta mer om projektet? Kontakta utvecklingsledare ann-mari.bartholdsson@regionhalland.se .

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.