Annons

TEKNIK FÖR ÄLDRE: Action i Jämtland

ACTION är en tjänst för äldre som vill bo kvar hemma, men som behöver stöd av vårdpersonal och anhöriga. De äldre och deras närstående erbjuds information och utbildning som hjälper till att underlätta deras vardag. Via en bildtelefon kan kontakt hållas med vård- och omsorgspersonal samt andra i liknande situation. ACTION har nu testats i Jämtland och här kan du läsa om hur det har gått.

Bakgrund

Regeringen gav 2007 Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att samordna genomförandet av en treårig satsning på ”Teknik för äldre”. Ett av fyra definierade utvecklingsområden var ”Teknik för anhöriga som hjälper och vårdar närstående” och inom ramen för det området ansökte Jämtlands län hösten 2007 om projektmedel för ett treårigt projekt för utveckling och utvärdering av ACTION i glesbygd. Hjälpmedelsinstitutet beviljade 1,8 miljoner och projektet finansieras i övrigt genom att medverkande kommuner själva står för en del av kostnaden. Dessutom har ett utvecklingsstöd från Telia beviljats.

 

Jämtlands län har 8 kommuner varav 7 är kategoriserade som glesbygdskommuner. Hälften av kommunerna saknar tätort och av de länsmedborgare som är boende i tätort (drygt 57 000) bor ca 85 % inom Östersunds kommun (källa;Glesbygdsverket)

 

När Hjälpmedelsinstitutet annonserade satsningen ”Teknik för äldre” pågick i Jämtlands län redan ett projekt med syfte att utveckla ett hållbart och varaktigt anhörigstöd i länet. Pågående länsprojekt (där alla kommuner ingår) var en bidragande faktor till att 7 av 8 kommuner också valde att medverka i ACTION-projektet.  

 

Vilken typ av anhörigstöd är Action?

 

ACTION- tjänsten är en evidensbaserad stödtjänst som via IT ger stöd under hela vårdprocessen eller ”vårdarkarriären”. Som anhörigvårdare går man igenom flera faser och ACTION kan ge olika stöd beroende på situation:

 

Information- och utbildningsprogrammen ger användarna möjlighet att få kunskap som kan  underlätt den dagliga vården. Det kan t ex vara praktiskt stöd i hur man hjälper till vid förflyttningar på rätt sätt och vilka hjälpmedel som finns tillgängliga. Träningsprogram och spel som syftar till att bibehålla eller förbättra den fysiska och den kognitiva förmågan. Emotionellt stöd, samhällsstöd och mycket annat. Utvärderingsresultat visar att användarna läser mycket i programmen i en inledning för att sedan gå tillbaka och läsa ytterligare när situationen förändras. Man kan se det som att man får en omvårdnadsutbildning i sin situation.

 

– ACTION-centralen, med certifierad vård- och omsorgspersonal, ger vägledning, råd och stöd i olika situationer och innebär en trygghet både för anhörigvårdaren och den hjälpberoende. En viktig del är att hänvisa till olika delar i informationsprogrammen. Att bli uppringd av någon som frågar hur du mår betyder givetvis mycket, men också att personalen tillsammans med anhörigvårdaren och den vårdade hittar strategier att kunna göra det dagliga livet lättare är en viktig arbetsuppgift för Action-centralen. Anhörigas behov av stöd från personal på ACTION-centralen varierar också över tid men bara vetskapen om att de finns där är en trygghet i sig.

 

– Bildtelefonen som också ingår i ACTION-tjänsten, ger möjlighet för användarna att komma i kontakt med andra i liknande situation. Det har visat sig att många anhörigvårdare både ger och får stöd av varandra.

 

Resultat

Kommunförbundet Jämtlands län ansvarade för projektansökan och målet var att 30 familjer i länet skulle få tillgång till ACTION-tjänsten och att två ACTION-centraler skulle starta under projekttiden.

När projektet nu har pågått sedan våren 2008 kan vi konstatera att 28 familjer har tillgång till ACTION-tjänsten och att en ACTION-central är installerad (i Östersund). Den centralen ”servar” därmed länets samtliga användare. Nedan framgår vilka kommuner som ingår i projektet;

Bergs kommun                     (1 användare av planerade 3)

Härjedalen                            (4 användare av planerade 4)

Krokom                                (3 användare av planerade 3)

Ragunda                              (1 användare av planerade 2)

Strömsund                           (2 användare av planerade 3)

Åre                                       (2 användare av planerade 2)

Östersund                            (15 användare av planerade 13)

 

Enligt ovan framgår att alla kommuner inte lyckades att rekrytera de användare som de hade beslut om. Det beror bland annat på svårigheter att få ADSL-uppkoppling via Telia i glest bebyggda områden. Att få möjlighet att erbjuda/testa denna stödform just till anhöriga i glesbygd var något vi hade sett fram emot men tyvärr har vi ”stött på patrull” i vissa områden.  

 

I länet fanns sedan tidigare ingen erfarenhet av ACTION och därför kunde vi inte heller förutse att det initialt krävs ganska mycket personella resurser för att motivera och rekrytera användare liksom för att introducera användarna till ACTION-tjänsten. I länet har 5 av 7 ansvariga ansvarat för anhörigstöd och ACTION jämte annan ordinarie tjänst och givetvis har det påverkat i vilken omfattning de har haft möjlighet att arbeta med ACTION. Samtidigt måste vissa delar av det arbete som initialt är genomfört anses tillhöra själva etableringsfasen och följaktligen både ses som en engångskostnad och en investering.

 

FoU-enheterna i Jämtlands och Västernorrlands län ansvarar för utvärdering av projektet och resultat av dito kommer att redovisas vid en konferens i Östersund den 14 januari 2010.

 

Våra erfarenheter hittills visar att användare som ”tagit till sig” Action är väldigt nöjda och många lyfter fram att informations- och utbildningsprogrammen varit väldigt värdefulla och bidragit till ökad kunskap och förståelse. Informationen och kunskapen finns att tillgå dygnet runt och de kan hitta svar på sina frågor istället för att t ex kontakta Hälsocentralen. Användarna upplever att tillvaron som anhörigvårdare blivit betydligt enklare och även rikare genom Action. De upplever också att de har fått gemenskap med andra som de inte alltid hade tidigare, och att den isolering, som man ibland tidigare kände, har minskat. Actionanvändarna har också haft möjlighet att träffas personligen i samband med utbildningen och de sk Actionträffarna (trivselarrangemang) som regelbundet har anordnats. Sådana möten har bidragit till att ACTION-användarna lärt känna varandra bättre och kunnat dela varandras erfarenheter. 

 

För mer information kontakta Suzanne Göransson, projektledare för Action i Jämtland tel: 063-144212. 

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

3 Comments on "TEKNIK FÖR ÄLDRE: Action i Jämtland"

 1. Anne-Marie Kördel | 10 december, 2009 kl. 08:58 | Svara

  JAg skulle gärna vilja prova detta program i ett projekt under 1010.
  Hur många anhöriga är lagom att låta ingå i projektet för att få en bra utvärdering av nyttan med programmet.

  Hälsningar
  Anne-Marie Kördel
  Anhörigsamordnare i Falköpings socialförvaltning

 2. Thomas Johansson | 10 december, 2009 kl. 15:18 | Svara

  Vore intressant att veta kommunernas kostnad för Jämtlands 28 användare. Personligen anser jag att IT stödet är kostsamt och därmed riskerar att inte bli hållbart i längden.

 3. Sten Karlsson | 5 januari, 2010 kl. 15:21 | Svara

  Kommentar till Tore Johansson. En spottstyver.Hur mycket sparar anhörigvården åt kommunerna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.