Annons

Tandimplantat mm

Petteri Sjögren, tandläkare på Oral Care, svarar då och då på läsarfrågor om äldres mun- och tandhälsa. Har du själv en fråga som rör äldre personers mun- och tandhälsa? Skicka din fråga till mig. // Lill lill@minsektor.se

Fråga: Jag har en fundering kring implantat dvs. titanskruvarna med påmonterade tänder… Hur ser tandläkarna på svårigheterna som kommer i framtiden kring munvård för personer med implantat vid ex.vis demenssjukdom då vårdtagarmedverkan (tillåtelse) vid munvård ofta är svårt med några enstaka egna tänder och eller löständer.

Svar: Jag kan ju inte svara för alla tandläkare. Min personliga åsikt är dock att fastsittande protetik, såsom implantat, eller broar, ställer större krav på omsorgspersonalens kunskaper i munvård.

Fråga: Tandimplantat ju lite extra ”pillig” rengöring vilket många dementa inte tillåter. Finns det bra hjälpmedel som underlättar åtkomsten och därmed rengöringen?

SVAR: Det finns olika hjälpmedel för detta. Det är en god ide att tillsammans med en tandläkare eller tandhygienist hitta de hjälpmedel som passar bäst i varje individuellt fall.

 

Fråga:  Hej, jag arbetar med äldre i en kommun och undrar hur man bäst sköter en brygga. Då jag tycker att det är svårt att få tänderna som den sitter fast i riktigt rena.

Svar: Det finns olika hjälpmedel och tekniker för att få rent en bro (brygga). Det är dock svårt att ge generella råd. En god ide att tillsammans med en tandläkare eller tandhygienist hitta de hjälpmedel som passar bäst i varje individuellt fall. Självfallet är grunden noggrann tandborstning med en lämplig fluortandkräm.

Fråga:  Är det lika vanligt att äldre-äldre personer som bor på äldreboenden idag, har hela tandproteser, som det ofta var på ålderdomshem/långvården på 70-talet? Då hade “typ alla” tandproteserna i ett glas vatten på sängbordet under natten.

Svar: Nej, det är mer vanligt idag att man har “egna” tänder högre upp i åldrarna. Data från de såkallade ULF-undersökningar, SCB, åren 2002/2003 visar att ca 90% av de 65-74 år gamla, och ca 80% av de som är 75-84 år gamla, samt ca 60% av 85- år gamla har egna tänder kvar i munnen. 

 

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

2 Comments on "Tandimplantat mm"

  1. De säger att jag har överbett typ vad är tmd??

  2. Hej jag har två frågor kring det här

    1.hur gör du munvård på en person som har tandimplantat?

    2.vilka observationer ska du göra i samband med munvård?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.