Annons

Läs mer om vårdval

OVISS FRAMTID EFTER VÅRDVAL

Regeringen vill införa vårdval i hela landet där alla ska få välja läkare. Och alla ska få etablera vårdcentraler – nja, om de utgår från läkare vill säga. Sjuksköterskor kan tvingas lägga ned. http://www.vardfacket.se/VFTemplates/Article____11535.aspx