Annons

Läs mer om utbildning

Nu Silviacertifieras våra demensboenden!

Demens är en av vår tids stora folksjukdomar. Just nu pågår en satsning gällande Ängelholms kommuns demensvård och tre av kommunens demensboenden och daglig verksamhet är först ut att Silviacertifieras av Silviahemmet. Läs mer…


Annons

”Nu vet vi hur vi ska göra vårt arbetsmiljöarbete”

I Härnösand går just nu kommunens alla chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Det har skapat tydligare roller i arbetsmiljöarbetet. På äldreboendet Ädelhem har det bland annat lett till att man byggt om den årliga skyddsronden….900 medarbetare i Falkenbergs kommun i stor demensutbildning

Under året satsar Falkenbergs kommun på kompetensutbildning för samtlig personal inom äldreomsorgen. – Ny kunskap om demenssjukdomar gör att vi blir ännu mer professionella i bemötandet av både brukare och anhöriga, säger Wiveka Rickskog, demenssamordnare…Boka innan 19 sept!

Välkommen till Äldreomsorgsdagarna 2014! Personalens arbetsmiljö hänger intimt samman med kvaliteten i den äldres vård och omsorg. Vi har därför valt att fokusera på dessa frågor under Äldreomsorgsdagarna 2014 som äger rum den 26-27 november…


Inspirationsdag med Jane!!!

Inspirationsdag med tv-aktuella äldreomsorgsexperten Jane Lindell Ljunggren. Ta chansen och kom till Stockholm den 6 november för att lyssna och bli inspirerad av Janes berättelser om glädje, engagemang och god omsorg. – Det är jätteviktigt…


Jane – expert i ”Sveriges bästa äldreboende”

Jane Lindell Ljunggren arbetar på ett demensboende på Gotland. Just nu är hon aktuell i svts:s serie ”Sveriges bästa äldreboende”. ”Hemmakänsla, att delta i vardagens sysslor, och beröring” – det krävs för ett bra äldreboende…


Svenska experter pratar mat för äldre!!

-annons- Diskussionen om undernäring och äldre har de senaste åren ökat rejält men ändå är majoriteten av de gamla undernärda eller i riskzonen för det. Nu är det dags för en riktig förändring! På konferensen…


Lex Sarah

-annons- Den 1 juli 2011 trädde de nya bestämmelserna om Lex Sarah i SoL och LSS samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah i kraft. Detta berör dig som arbetar inom äldreomsorgen och…


Värdegrundsutbildningen startar!!!!

I början av 2012 startar värdegrundsutbildningen ”Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen” som Socialstyrelsen tagit fram på uppdrag av regeringen. Den omfattar 7,5 högskolepoäng och läses på kvartsfart under ca 20…


Det nya forumet för daglig verksamhet

-annons- VÄLKOMMEN till ett unikt forum för daglig verksamhet med talare med verklighetsförankring och praktikfall. Ni kommer få konkreta metoder och verktyg för individualisering av aktiviteter och tips på hur ni kan utveckla er dagliga…


”Här får jag vara dirigenten i mitt liv”

-annons- Inspirationsdag för personal, beslutsfattare andra intresserade inom äldreomsorg. Tillsammans kan vi inom äldreomsorgen få boenden och dagverksamheter att sjuda av liv trots svåra funktionshinder som demens. Genom att ta vara på det friska hos…


Halvdagsföreläsning om nationella riktlinjer

-annons- I juni 2010 kom Socialstyrelsen ut med den slutgiltiga versionen av Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till deras anhöriga. Riktlinjerna innehåller rekommendationer om utredning av demenssjukdom i…


Anhörigboxen

Det här är en film om Anhörigboxen. Det är ett studiematerial som ska ge anhöriga ökad information och kunskap om hjälpmedel och ny teknik som underlättar olika sysslor, ökar säkerhet, trygghet mm.  Anhörigboxen ska vara en…

Rekordintresse för Alzheimerfondens demensutbildning

Alzheimerfonden i Sverige vill med utbildningssatsningen bidra till ökad kunskap och kvalitet inom vården av demensdrabbade. Till årets utbildning sökte över 400 anställda inom vård och omsorg. Samtliga har beviljats plats! Läs mer http://www.newsdesk.se/


Klart med college

Timrå bedriver college tillsammans med Ånge, Sundsvall, Härnösand och landstinget. – Vi är först i Sverige med att bli certifierade, säger Ewa Lindstrand (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå. Läs mer på st.se>>


Utbildning för chefer i äldreomsorgen

Utbildningssuget är stort och mer och mer finns att välja på när det gäller konferenser, föreläsningar och annan kompetensutveckling. Bra, tycker vi. Det är dags att äldreomsorgen lyfts fram. Är du chef och på jakt…Vårdanställda på kurs i social dokumentation

Vad kan man skriva i en vårdtagares journal inom äldreomsorgen utan att det upplevs som kränkande? Sådana svåra avvägningar har omsorgspersonalen i Kiruna fått utbildning i. Läs mer på www.nsd.se>>


Många får chansen lära sig mer om demens

Alzheimerfonden utlyste 100 stipendier för utbildning i demenssjukdomar. Mer än dubbelt så många ville vara med. Undersköterskan Annette Olofsson från Helsingborg sätter sig snart på skolbänken. Läs mer på www.hd.se>>


Många lediga platser på magisterprogrammet i äldrevård

Den nya magisterutbildningen inom äldrevård vid Högskolan i Skövde riskerar att bli en engångssatsning. När terminen nu har börjat visar det sig att elva platser står tomma. http://www.vardfacket.se/VFTemplates/Article____11608.aspx


Insändare – Vill sprida info om Äldrepedagogik

Hej! Jag har följt er blogg en vecka nu och uppskattar den redan. Har precis börjat ett nytt jobb i Hörby kommun för att arbeta med det sociala innehållet i äldreomsorgen. Jag är utbildad äldrepedagog…


Avhopp från unik magisterutbildning

Den nya unika magisterutbildning inom äldrevården som startats vid Högskolan i Skövde brottas redan med problem. Flera studenter har hoppat av utbildningen. Kvar finns bara åtta studenter och Högskolan måste nu gå ut och försöka locka…