Annons

Läs mer om Uppsala

Hon fortsätter som direktör

Carina Juhlin anställs som direktör för äldreförvaltningen. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen. Mer på unt.se…


Annons

Drottning Silvia inviger nytt vårdboende

Äldrenämndens ordförande Gustaf von Essen (KD)har idag mottagit ett brev från Kungliga slottet där H.M. Drottning Silvia meddelar att hon gärna kommer till Uppsala 25 januari 2010 och förrättar invigningen av det nybyggda vårdboendet Bernadotte….


FoU slutrapport

Utvärdering av aktiviteter inom ramen för kompetensstegen i Uppsala kommun. Förutsättningar för ett långsiktigt lärande. Under åren 2005-2008 satsade regeringen drygt en miljard kronor för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och…


Kräksjuka på flera äldreboenden

Vinterkräksjukan härjar på flera äldreboenden i Uppsala. Karl Johansgården med 94 äldre har varit stängd för anhöriga sedan en vecka tillbaka. Läs mer på unt.se>>Mindre papper i hemtjänsten

Hemtjänstpersonalen i Uppsala kommun kommer att få en ny teknik i början av nästa år. Det har framförts mycket klagomål på de rådande pappersrutinerna både från hemtjänstpersonal och äldre. – Den tiden det tar att…


Nu börjar köerna bli kortare

Alliansen i Uppsala har suttit vid makten en halv mandatperiod. En genomgång visar att en lång rad vallöften uppfyllts. Men var det så här du som Uppsalabo ville se förändringarna i Uppsala? http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=796838,00.html


Bemanning på demensboendenutreds

Demenssjuka åldringar i Uppsala lämnas periodvis ensamma på avdelningarna under nätterna. – Jag anser inte att vi i alla lägen kan garantera en trygg och säker vård, säger Patrik Fondelius, skyddsombud på Årstagården. Äldrekontoret undersöker…


Äldre chockades av avgifter

Uppsala kommun chockade i veckan Uppsalas 1400 vårdboende pensionärer genom att skicka ut felaktiga beslut om avgiftshöjningar. Besluten fick många upprörda pensionärer och deras anhöriga att höra av sig till äldrekontoret. http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=792840,00.html