Annons

Läs mer om unga dementa

Stöd som riktar sig till yngre dementa

Vården och omsorgen i Arvika kommun har under våren startat verksamhet för personer som drabbats av demenssjukdom i yngre år.  Till gruppen yngre dementa brukar personer under 65 år räknas. Sen tidigare har kommunen dagverksamhet…