Annons

Läs mer om Tieto

Svårt planera hemtjänst

Att planera hemtjänst är bland de svåraste planeringsuppgifter man kan ta sig an. Behoven skiftar hela tiden och dessutom ökar de konstant. Likaså kraven på effektivisering genom att ta tillvara till- gängliga resurser. Därför är…


Annons

Malmö stad säkrar tryggheten för sina äldre

Effektivare planering, jämnare arbetsfördelning inom arbetsgrupperna och minskad stress bland de anställda. Det är några av effekterna sedan hemtjänsten i Malmö införde Tietos planeringssystem Laps Care. – Laps Care är det största som hänt hemtjänsten på…


Den nationella patientöversikten (NPÖ)

Tjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Samordning av vårdinsatser underlättas och en helhetsbild av patienten ger ett bättre…


Omsorgsdagboken – koll för anhöriga mm!

Har mamma fått ngt besök av hemtjänsten idag och hur mår hon egentligen? Frågan ställs dagligen av 1000-tals oroliga anhöriga. I Stockholms stad har man svaret. Genom e-tjänsten Omsorgsdagboken kan de äldre och deras närmaste…


Handdator till hemtjänstpersonalen!

Med handdatorn är hemtjänstpersonalen alltid online. Mobilitet är ett ord i tiden. Det gäller även för hemtjänstpersonalen i Stockholm som nu kan börja använda handdatorer. Via handdatorn får de tillgång till information om vårdtagarna och de…


Minskade lönekostnader o effektivare hemtjänst i Enköping!

I Enköping har det hänt mycket –  lägre lönekostnader, minskad arbetsbelastning och en effektivare hemtjänst berättar Ann-Sofie Lund, enhetschef inom äldreomsorgen. Hon berättar att detta skett bland annat pga att kommunen för två år sedan bestämde sig…


Mobila lösningar sparar 5-15 % arbetstid!

Stockholms stad och Tieto har tillsammans utvecklat lösningar som gör det möjligt för medarbetare inom hemtjänsten att via sina mobiler få tillgång till allt från arbetsscheman och journalanteckningar, till elektroniska nycklar och personliga nödlarm. Kundundersökningar…