Annons

Läs mer om stimulansbidrag

Miljoner till länets kommuner som jobbar för de gamla

När regeringen delar ut extra stimulanspengar till kommuner som verkar för en god äldreomsorg – så är Mörbylånga och Västervik vinnare av länskommunerna. Regeringen fördelar nästan en miljard och Kalmar län får mer än senast. Kommunerna…


Annons

Söker pengar till hembesök

Arvika kommun har möjlighet att få 3,5 miljoner kronor i statliga stimulansmedel till äldreomsorgen under 2009. En del av det tänker man använda till förebyggande hembesök bland äldre. Läs mer på nwt.se>>


Stimulansbidrag för valfrihetssystem även 2009

Totalt 182 av landets kommuner har ansökt om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre och handikappomsorgen. 260 miljoner kronor har beviljats. Det visar Socialstyrelsens delrapport om LOV (lag om valfrihetssystem) som nu…Stimulansbidrag för äldre- och handikappsomsorgen

Totalt 177 kommuner har ansökt om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Det visar Socialstyrelsens sammanställning när ansökningstiden nu har gått ut. Läs mer på www.svt.se>>
I Solna finns VillGott

De här damerna (ofint nog vet jag inte vad de heter) jobbar i äldreomsorgen i Solna och som i så många andra kommuner har man fått statliga stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om…