Annons

Läs mer om Söderhamn

Bra betyg för Söderhamns äldreomsorg

I en jämförelse av äldreomsorgen i samtliga kommuner i Gävleborg får Söderhamns äldreomsorg som helhet ett bra betyg. Hemtjänsten i Söderhamn kan tillhandahålla flest antal stödinsatser i länet! Läs mer på www.soderhamn.se>>