Annons

Läs mer om Socialstyrelsen

Palliation ABC

Palliation ABC vänder sig till all personal i vården och ger grunderna i palliativ vård. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom ett team ska få en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god…


Annons


Min guide till säker vård!

Min guide till säker vård är ett material riktat till patienter framtaget av Socialstyrelsen på regeringens uppdrag. Guiden vänder sig till den som har eller kan få upprepade kontakter med vården och syftet är att…


Många kommunala insatser syns inte i statistiken

I många kommuner får äldre och funktionshindrade insatser utan något individuellt biståndsbeslut. Det leder till att många insatser inte registreras i den officiella statistiken. Läs mer på socialstyrelsen.se »


Nationella värdegrundsutbildningen är här!!!

Socialstyrelsen har flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen ”Värdigt liv i äldreomsorgen”. Uppdragen syftar till att den nationella värdegrunden, som ingår i socialtjänstlagen, ska förankras och börja tillämpas inom äldreomsorgen. Gemensamt för alla uppdrag är…


Värdegrundsutbildningen startar!!!!

I början av 2012 startar värdegrundsutbildningen ”Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen” som Socialstyrelsen tagit fram på uppdrag av regeringen. Den omfattar 7,5 högskolepoäng och läses på kvartsfart under ca 20…Äldredagarna i Stockholm

Idag har jag besökt Äldredagarna i Stockholm – en konferens som arrangerades av Ibceuroforum. Jag lyssnade bland annat på Sven Lusensky, Socialstyrelsen som berättade om LOV = Lagen om valfrihet som infördes 1 jan 2009….


Resultat från brukarundersökningen 2008

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra årliga brukarundersökningar inom vården och omsorgen om äldre. Syftet är att se hur brukare upplever vården och omsorgen och hur väl insatserna motsvarar deras behov. Läs mer…