Annons

Läs mer om sjuksköterska


Annons

De lockar sjuksköterskor med läkarlöner

En lön på 60 000 kronor. Det lockar Örebro kommun med för att hitta sjuksköterskevikarier till sommaren. ”Lönen är otroligt viktig för våra medlemmar”, säger Ann-Sofie Gustavsson, ordförande i Vårdförbundet i Örebro. Mer på etc.se…Frågvisa sjuksköterskor blir mindre stressade

En av tre nyutexaminerade sjuksköterskor har allvarliga symptom på utbrändhet under sina första år i yrket. Men med tidiga och enkla insatser kan sjuksköterskornas stress minskas och inlärningen förbättras, visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid…


Sjuksköterskeorganisationen prisas

De klarade sommaren utan att ta hjälp av bemanningsföretag. Genom att ställa upp för varandra och planera dagen varje morgon sänkte sjuksköterskeorganisationen stressen. Nu har de fått omsorgsnämndens kvalitetspris. Mer på nsk.se…