Annons

Läs mer om salutogent

Peter Westlund vann pris

Peter Westlund, fil dr, författare och tidigare forskningsledare vid FoU-enheten FOKUS, Kalmar län som talade om vikten av det sociala innehållet i äldreomsorgen ”Från Maslow till Antonovsky”. På Äldreomsorgsdagarna, 5-6 nov i Stockholm vann Peter…


Annons

Hej! Jag saknar artiklar om salutogent synsätt på bloggen och vill därför passa på att varmt rekommendera Peter Westlunds och Arne Sjöbergs bok ”Antonovsky – inte Maslow – för en salutogen omsorg och vård”, som…