Annons

Läs mer om säkerhet


Annons

Omöjligt med säkra utrymningsvägar

Det finns ingen teknisk lösning för att ha säkra utrymningsvägar som samtidigt försvårar för dementa personer att förirra sig ut ur äldreboenden. Läs mer på nt.se>>