Annons

Läs mer om premie

Premier till hemtjänstpersonal

Nu har de första premierna betalats ut inom den kommunala hemtjänsten i Västerås. Premierna har införts för att inspirera hemstjänstpersonalen att hitta sätt att effektivisera arbetet så att de spenderar så mycket som möjligt av…