Annons

Läs mer om personal

Personalbrist en viktig valfråga

På Fagerlidshemmet är de anställda överens om att personalbristen på äldreboenden är en av de viktigaste valfrågorna. Som en följd av den låga bemanningen får de boende i dag inte den hjälp de behöver i…


Annons

10 krav för en bättre äldrevård

Nyckeln till en bra äldreomsorg är en satsning på personalen. Låt oss som arbetar i äldreomsorgen få möjligheten att göra ett bra jobb, skriver 13 undersköterskor och vårdbiträden som arbetar med äldre i en kommentar…