Annons

Läs mer om övning

Övning för bättre äldreomsorg

För första gången samlades under torsdagen personal från alla verksamheter som berör äldreomsorgen i Hammarö kommun för en gemensam övning. Övningen belyste hela vårdkedjan kring en äldre brukare i kommunen. Läs mer på www.hammaro.se>>