Annons

Läs mer om Nationell

Nationella värdegrundsutbildningen är här!!!

Socialstyrelsen har flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen ”Värdigt liv i äldreomsorgen”. Uppdragen syftar till att den nationella värdegrunden, som ingår i socialtjänstlagen, ska förankras och börja tillämpas inom äldreomsorgen. Gemensamt för alla uppdrag är…