Annons

Läs mer om Nationell Patientöversikt

Den nationella patientöversikten (NPÖ)

Tjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Samordning av vårdinsatser underlättas och en helhetsbild av patienten ger ett bättre…