Annons

Läs mer om mötesplatser

Broddar och lunch till nya som har hemtjänst

Satsningen görs för att bryta isolering och upplevd ensamhet bland kommunens hemtjänsttagare. Sveriges kommuners och landstings stora brukarundersökning brukar visa på att ett stort antal seniorer känner sig ensamma. Mer på ostrasmaland.se…