Annons

Läs mer om Mönsterås

Ökat antal fallolyckor

På ett halvår inträffade 357 fallolyckor på boenden i Mönsterås kommun. – Vi försöker göra allt för att hålla nere antalet olyckor och varje fall rapporteras och följs upp, säger Janet Issal, tillförordnad medicinskt ansvarig…