Annons

Läs mer om Maria Larsson

Så skapar vi framtidens äldreomsorg

Allt fler blir allt äldre i vårt land. Det är en fantastisk välfärdsframgång men ställer oss också inför en rad utmaningar. Därför tillsätter regeringen i dag, torsdag, en utredning som ska lämna förslag på vad…


Annons

Äldreriksdagen 2012

Just nu pågår Äldreriksdagen 2012 för fullt i Stockholm. Jag var där igår och lyssnade bl a på Maria Larsson, Barn- och Äldreminister. Hon pratade om äldreomsorgens nya läge och hur viktigt det är med…


Invigning för svenska delen av äldreåret 2012!!

Det Europeiska Äldreåret 2012 presenteras under Seniorliv i världsklass av Statens folkhälsoinstitut i samverkan med Statens kulturråd, Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet), Tema Likabehandling och Diskrimineringsombudsmannen (DO). Under invigningen av mässan, lanserar Barn- och äldreministern Maria…Lagstadgat anhörigstöd

– Många anhörigvårdare sköter om sin maka/make 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Nästan var fjärde person i Sverige som är över 55 år hjälper äldre, sjuka eller människor med funktionsnedsättning i eller…