Annons

Läs mer om LOV

Paret som valde privat

”Missköter de sig får de se vad som händer”. 85-årige Åke säger det med glimten i ögat men med en underton av allvar. Han och hustrun Ulla, 81, är två av många pensionärer i Umeå…


Annons

36 personer väljer privat

Hittills har 36 personer som har hemtjänst i Kungsbacka utnyttjat möjligheten att låta ett privat företag utföra hemtjänsten i stället för kommunen. Läs mer på sr.se>>


Kommunalt monopol på hemtjänst upphör

Den 1 juni inför Höörs kommun valfrihet inom hemtjänsten. I stället för att en kommunanställd tar hand om städning, tvätt och inköp kan hemtjänstberättigade välja att anlita någon från ett av flera godkända företag. Läs…


Mera om LOV

Sven Lusensky, som jobbar på Socialstyrelsen, ska vara med på Äldredagarna i Stockholm den 10-11 mars och prata om LOV. Så lägger han upp sin föreläsning: LOV – en möjlighet till valfrihet inom äldreomsorgen  LOV…


Har ni LOV?

I min hemkommun ska man köra igång med LOV, dvs Lagen om valfrihet. Tanken är att du som brukare själv ska kunna välja vem eller vilka som ska utföra hemtjänsterna och hemvården som kommunens biståndshandläggare…


Stimulansbidrag för valfrihetssystem även 2009

Totalt 182 av landets kommuner har ansökt om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre och handikappomsorgen. 260 miljoner kronor har beviljats. Det visar Socialstyrelsens delrapport om LOV (lag om valfrihetssystem) som nu…