Annons

Läs mer om Lex Sarah

Lex Sarah

-annons- Den 1 juli 2011 trädde de nya bestämmelserna om Lex Sarah i SoL och LSS samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah i kraft. Detta berör dig som arbetar inom äldreomsorgen och…


Annons

EFTERLYSNING – Lex Sarah

Vi är två studenter som söker dig som varit initiativtagare till en Lex Sarah-anmälan och skulle kunna tänka dig att anonymt dela med dig av dina upplevelser. För en forskningsuppsats på högskolenivå vill vi gärna…


Bra med ändrad Lex Sarah

Det är bra att all personal inom socialtjänsten blir skyldiga att rapportera missförhållanden, att alla fall ska utredas och att allvarliga missförhållanden ska anmälas vidare till Socialstyrelsen. Dessa förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen gör den mer…Vårdanställd fick lämna sitt arbete

Rapporter om fysiskt våld, verbala attacker och olika behandling av äldre har lett fram till en anmälan enligt lex Sarah. Personen stängdes av från sitt arbete med omedelbar verkan och avskedades senare. Läs mer på…


Lex Sarah-anmälan

Personalen på Carlshöjds demensboende i Kållekärr har för många patienter. När en boende fick en bokhylla över sig utan att någon lade märkte till det gjorde personalen en lex Sarah-anmälan. Läs mer på gp.se>>


Insatser efter hån mot dement

Efter Lex Sarah-anmälan om hur en dement kvinna på ett vårdboende hånades har flera utbildningsinsatser satts in på enheten. Läs mer på nt.se>>


Äldrevården anmäler sig själv

När den 90-årig kvinna kom till ett nytt äldreboende i Rättvik konstaterade personalen att hon hade liggsår. Inget i hennes hälsodokumentation hade varslat om det. Den medicinskt ansvariga har därför anmält saken till socialstyrelsen. –…


Personal flyttad efter utredning

Nattpersonal som anmälts för att ha sovit i tjänsten har omplacerats. Dessutom ska rutinerna på natten ses över. Det blev resultatet efter den Lex Sarah-anmälan som gjordes i november. Läs mer på hd.se>>


Vårdare hånade demenssjuk

En sköterska har anmälts för att ha skrämt och hånat en demenssjuk kvinna på ett äldreboende i Norrköping. Händelsen anmäls nu enligt lex Sarah. Läs mer på sr.se>>


Brister i fysisk omvårdnad

Glömda sänggrindar och avstängda larm, elakheter och en missad höftfraktur. De flesta av 2008 års lex Sarah-anmälningar kommer från äldreboenden. Läs mer på gd.se>>


Personal anmäler oftare

Missförhållanden och övergrepp i den kommunala äldrevården i Uppsala kommun anmäls oftare av personal. Antalet så kallade lex Sarah-anmälningar har ökat med över 70% under året. Läs mer på sr.se>>


”Nya Lex Sarah-regler kommer 2010”

Sju frågor till äldreminister Maria Larsson (kd), sedan Riksrevisionen kritiserat landets äldreomsorg för oklara regler om de anställdas rätt att slå larm om vanvård. Läs mer på ka.se>>


Kommunanställd kränkte boende

En anställds uppträdande mot brukare och även personal inom omsorgen i en Sydnärkeskommun har anmälts till socialnämnden för granskning enligt Lex Sara. Läs mer på na.se>>


Kraftig ökning av Lex Sarah-fall

Åtta fall av allvarliga missförhållanden inträffade inom äldreomsorgen i Kungsbacka bara under första halvåret i år. http://www.sr.se/halland/nyheter/artikel.asp?artikel=2272486