Annons

Läs mer om Laps Care

Svårt planera hemtjänst

Att planera hemtjänst är bland de svåraste planeringsuppgifter man kan ta sig an. Behoven skiftar hela tiden och dessutom ökar de konstant. Likaså kraven på effektivisering genom att ta tillvara till- gängliga resurser. Därför är…


Annons

Malmö stad säkrar tryggheten för sina äldre

Effektivare planering, jämnare arbetsfördelning inom arbetsgrupperna och minskad stress bland de anställda. Det är några av effekterna sedan hemtjänsten i Malmö införde Tietos planeringssystem Laps Care. – Laps Care är det största som hänt hemtjänsten på…


Minskade lönekostnader o effektivare hemtjänst i Enköping!

I Enköping har det hänt mycket –  lägre lönekostnader, minskad arbetsbelastning och en effektivare hemtjänst berättar Ann-Sofie Lund, enhetschef inom äldreomsorgen. Hon berättar att detta skett bland annat pga att kommunen för två år sedan bestämde sig…-annons- Hemtjänsten tar ny hjälp av mobilen

I en artikel i Helsingborgs Dagblad 15 mars, skrev man om hur hemvårdarna i Ängelholm ska komma åt journaler och kunna låsa upp med hjälp av mobiler. Det är en ny teknik som går under namnet…