Annons

Läs mer om Länsstyrelsen


Annons

Dokumentationen är en knäckfråga för äldreomsorgen

Bostadsstandarden vid länets äldreboenden blir allt bättre. Personalens kompetens ökar och verksamheterna rättar till enklare brister. Men dokumentationen är ofta bristfällig och Länsstyrelsen oroas av att bemanningen på äldreboenden ibland är så låg att säkerheten…