Annons

Läs mer om Länsrätten

Ny dom ger unga demenssjuka gratis stöd

Personer som fått diagnosen Alzhemers sjukdom innan de fyllt 65 får rätt till samma kostnadsfria stöd som andra personer med förvärvad hjärnskada. Det slås fast i en unik dom i Regeringsrätten. Läs mer på unt.se>>