Annons

Läs mer om läkemedel

Nu kan danska patienter tvingas ta sin medicin

Sedan nyår gäller en ny lag i Danmark som gör det möjligt för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att tvinga patienter inom den somatiska vården att exempelvis ta sina mediciner. Lagen välkomnas av sjuksköterskorna etiska råd…


Annons

Digital läkemedelshantering

”….Tidigare använde vi oss av manuella signeringslistor. Den vanligaste avvikelsen var att man glömde signera överlämningslistan eller ge rätt läkemedel till rätt vårdgivare vid en given tid. Då undersökte vi möjligheten att digitalisera hanteringen…” säger…


Medicin till äldre glöms bort

Förra året skedde många fel vid hanteringen av medicin eller läkemedel inom äldre och handikappsomsorgen i Vadstena. Läs mer på svt.se…


Riksforum för sjuksköterskor inom äldreomsorg & geriatrik

I förra veckan var jag och besökte KUI:s  Riksforum för sjuksköterskor i Stockholm. Årets tema är var kvalitet, säkerhet och kompetens inom äldrevård och äldreomsorg. Jag lyssnade bla på Yngve Gustafson, professor , överläkare i Umeå….


Blev nyfiken på Tryggmedicin.se

Felaktiga läkemedelskombinationer orsakar dödsfall, onödiga sjukhusinläggningar och svåra biverkningar hos äldre varje år. Ett enkelt test kan ge ökad livskvalitet samt minska medicinförbrukningen. Nu kan man som patient eller anhörig själv kontrollera din medicin med…Färre piller, friskare pensionärer

Ett halvt piller mindre om dagen, och effektivare mediciner. En översyn av läkemedel till äldre i kommunens särskilda boenden har gett bra resultat. Läs mer på kristianstadsbladet.se>>


Mindre mediciner för äldre

Nu äter de äldre på Hedemoras särskilda boenden mindre mediciner.Detta efter en läkemedelsgenomgång som inleddes förra året.- Ett lyft både för de boende och personalen, säger läkaren Gunnar Ekeroth. Läs mer på dt.se>>


Fortsatt övermedicinering av äldre

Mer än 40 procent av de boende på äldreboenden använder antidepressiv medicin. Nu ska kommuner och landsting få tydligare regler när det gäller hantering av läkemedel åt äldre. Läs mer på sr.se>>


Rätt medicin med social kontroll

Mediciner som ordinerats äldre människor och medicinernas påverkan på många vårdtagare diskuteras då och då. En händelse som har väckt uppmärksamhet på senare tid är reportaget i SVT-programmet Uppdrag granskning om Gulli som förlorade 11…


Risk för fel medicin

Den medicinska säkerheten äventyras när personal inom äldreomsorgen har resurs-turer på andra boenden än de brukar vara, där de inte har personkännedom. Läs mer på nyheterna.net>>


Psykosmediciner förkortar äldres liv

Äldre, dementa personer som får antipsykotiska läkemedel löper en kraftigt ökad risk att dö. Det har påtalats tidigare men nu är det fastlaget, enligt en studie i medicintidskriften the Lancet. Läs mer på sr.se>>


Unik satsning på läkemedelshantering

En storsatsning på förbättrad läkemedelshantering har genomförts i Uppsala kommun. Som en av ytterst få kommuner i landet har Uppsala valt att utbilda all berörd personal inom äldreomsorgen. Läs mer på unt.se>>


Utbildning minskar felmedicinering

Yr, trött och ångestfylld. Det kan bero på läkemedlen de gamla får. För att undvika felmedicinering ska läkare, personal och apoteket samarbeta mer kring de gamlas mediciner. Läs mer på na.se>>


Äldre övermedicineras

– Min pappa hade aldrig tagit mediciner innan han kom till gruppboendet. När läkaren plötsligt ordinerade honom olika starka mediciner mot till exempel schizofreni fick han mycket yrsel och ramlade och slog sig flera gånger….


Lite medicin till dementa i länet

Landstinget i Örebro län är sämst i landet på att skriva ut mediciner till demenssjuka. Bara en av fem demensjuka får bromsmedicin i Örebro län. Det kan jämföras med till exempel landstinget i Västerbotten, där…


Äldre övermedicineras – kontroll saknas

Det sker en stor övermedicinering av äldre i Piteå kommuns särskilda boenden – det anser Torbjörn Sandlund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. För att förhindra att de äldre bli sjuka av medicineringen bör läkemedelsgenomgångar göras, men…


Läkemedel och äldre i Halland

Läkemedelshantering är ett av utvecklingsområdena som ryms inom  ramen  för  de statliga stimulansmedlen på äldreområdet. Michael Borg, äldreapotekare i Landstinget Halland, beskriver i artikeln ”Läkemedelsgenomgång, för optimerad, inte minimerad, läkemedelsbehandling”  hur man arbetar med läkemedelsfrågor…


Utvärderingarna måste bli obligatoriska

Mediciner är livräddare och ifrågasätts sällan. Men mediciner kan ge allvarliga biverkningar, och tar man inte dem på allvar kan det få katastrofala följder. Läs mer på www.hd.se>>


Reimersdals äldre lugnas med kärlek

45 000 demenssjuka medicinerades förra året med antipsykotiska läkemedel, visar siffror från Socialstyrelsen. Men bilden stämmer inte överens med verkligheten på Lunds äldreboenden, visar Skånska Dagbladets rundringning. Läs mer på www.skanskan.se>>

Rasar över att dementa drogas

Att ge äldre dementa antipsykotiska läkemedel kan vara förenat med livsfara. Ändå har det ökat med 25 procent de senaste åren. Både läkare och intresseföreningar rasar nu mot att de gamla drogas. – Oroliga och…Mediciner sorteras bort från äldre

Många mediciner till äldre har plockats bort under den läkemedelsgenomgång som inleddes i våras i tre av Malmös stadsdelar. http://sydsvenskan.se/malmo/article367245/Mediciner-sorteras-bort-fran-aldre.html


Gamla i Sverige drogas med livsfarlig medicin

Omkring 45.000 äldre dementa i Sverige får läkemedel mot psykos för att bli lugna, visar en granskning som DN gjort. Flera av medicinerna är i första hand tänkta för schizofrena och kan döda eller skada…


”Läkarna stal mammas chans till ett normalt liv”

Inga-Maj är tillbaka. I tio månader har hon varit neddrogad av antipsykosmedicinen Risperdal. När medicinen nu tas bort känner hon för första gången på länge igen sin dotter. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=826348


Färre dementa ska få lugnande medel

Andelen personer med demens som får antipsykotisk medicin ligger kvar, år efter år. Det trots larm om ökad risk för stroke, fall och överlag dåliga behandlingsresultat. Nu förbereder Läkemedelsverket nya, hårdare riktlinjer. http://sydsvenskan.se/kropp/article365768/Farre-dementa-ska-fa-lugnande-medel.html