Annons

Läs mer om kvalitet

Sjuksköterskeorganisationen prisas

De klarade sommaren utan att ta hjälp av bemanningsföretag. Genom att ställa upp för varandra och planera dagen varje morgon sänkte sjuksköterskeorganisationen stressen. Nu har de fått omsorgsnämndens kvalitetspris. Mer på nsk.se…


Annons

Demensvården kvalitetssäkras

I Uddevalla kommun pågår sedan december 2007 ett demensprojekt inom särskillda boenden för personer med demenssjukdom. Projketet drivs med hjälp av statliga stimulansmedel. Uddevalla har åtta boenden med 29 enheter och cirka 267 personer med…


Västra Götaland sämst på kvalitet i välfärden

Kommunals välfärdsindex mäter vilken kvalitet de anställda anser att brukarna av välfärdtjänsterna får. Indexet visar på kvalitetsskillnader. Bäst betyg får omsorgen för funktionshindrade. Äldreomsorgen ligger under genomsnittet. Trafiksektorn får lägst betyg. Läs mer på webfinanser.se>>


Det sociala innehållet ska öka

Hagfors kommun arbetar hårt med sanering av ekonomin. Men mitt i spararbetet finns utrymme för kvalitetshöjningar. Inom äldreomsorgen pågår ett projekt som ska leda till bättre vård- och omsorg. Läs mer på www.vf.se>>


Nytänkande på äldre dar gav kvalitetspris

Trots att vi är i Blekinge är det tonerna av Flickorna i Småland som fyller korridorerna på demensboendet Vidablicksvägen i Ronneby en stund efter maten. Sång är ett av inslagen i vården här. I våras…