Annons

Läs mer om kui


Annons

Social dokumentation!!

Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser gör äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker. Socialstyrelsen har regeringsuppdrag att…


Lex Sarah

-annons- Den 1 juli 2011 trädde de nya bestämmelserna om Lex Sarah i SoL och LSS samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah i kraft. Detta berör dig som arbetar inom äldreomsorgen och…


Validering!

Validering innebär att synliggöra, identifiera och erkänna en persons verkliga kompetens. Det handlar inte bara om den kompetens en person formellt skaffat sig i olika utbildningar med betyg, utan även den kompetens som en person…


”Här får jag vara dirigenten i mitt liv”

-annons- Inspirationsdag för personal, beslutsfattare andra intresserade inom äldreomsorg. Tillsammans kan vi inom äldreomsorgen få boenden och dagverksamheter att sjuda av liv trots svåra funktionshinder som demens. Genom att ta vara på det friska hos…Boka tidigt rabatt!!!

-annons- Många kommuner kräver nu att personalen som jobbar inom äldreomsorgen har formell undersköterskekompetens. Validering ger betyg på redan befintlig kompetens och en mängd med nya kunskaper! Vi erbjuder validering för enskild person eller för…


Höns på äldreboendet

Regeringen anser att den sociala samvaron måste bli bättre inom äldreomsorgen. I Gällö har man hittat en lösning. Man byggde ett hönshus. Läs mer på svt.se >>


Nationella riktlinjer för vård av personer med demens

-annons- Halvdagsföreläsning 3 oktober 2011 i Stockholm I juni 2010 kom Socialstyrelsen ut med den slutgiltiga versionen av Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till deras anhöriga. Riktlinjerna innehåller…


Halvdagsföreläsning om nationella riktlinjer

-annons- I juni 2010 kom Socialstyrelsen ut med den slutgiltiga versionen av Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till deras anhöriga. Riktlinjerna innehåller rekommendationer om utredning av demenssjukdom i…


Riksforum för sjuksköterskor inom äldreomsorg & geriatrik

I förra veckan var jag och besökte KUI:s  Riksforum för sjuksköterskor i Stockholm. Årets tema är var kvalitet, säkerhet och kompetens inom äldrevård och äldreomsorg. Jag lyssnade bla på Yngve Gustafson, professor , överläkare i Umeå….


Boka-tidigt-rabatt!!!

-annons- Boka höstens utbildning före 31 juli – få rabatt! Om du anmäler dig till någon av våra öppna utbildningar innan den 31 juli får du 300:- rabatt/deltagare. Dessutom är du säker på att få en plats! Erbjudandet…