Annons

Läs mer om konferens


Annons


Välkommen till Äldreomsorgsdagarna 2014

Personalens arbetsmiljö hänger intimt samman med kvaliteten i den äldres vård och omsorg. Vi har därför valt att fokusera på dessa frågor under Äldreomsorgsdagarna 2014 som äger rum den 26-27 november på Stockholmsmässan i Älvsjö….


Boka innan 19 sept!

Välkommen till Äldreomsorgsdagarna 2014! Personalens arbetsmiljö hänger intimt samman med kvaliteten i den äldres vård och omsorg. Vi har därför valt att fokusera på dessa frågor under Äldreomsorgsdagarna 2014 som äger rum den 26-27 november…Det goda åldrandet – finns det?

Carin Mannheimer, regissör, dramatiker och författare håller i Elmia Äldres Opening Session den 21 mars. Nyligen blev hon hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin ”för att hon i sin gärning som regissör, dramatiker och författare visat på…


Kvalitetskontroll av privat äldreomsorg

-annons- Den senaste tiden har den privata äldrevården varit i fokus. Den har visat på tydliga brister, både i de privata bolagen och de som har det slutgiltiga ansvaret – kommunerna. På Conductives unika konferens…Svenska experter pratar mat för äldre!!

-annons- Diskussionen om undernäring och äldre har de senaste åren ökat rejält men ändå är majoriteten av de gamla undernärda eller i riskzonen för det. Nu är det dags för en riktig förändring! På konferensen…


Utveckla ditt äldreboende från bra till bästa möjliga!

-annons- Du som är äldreboendechef har många utmaningar. Hur ska resurserna utnyttjas på effektivast sätt? Vad krävs av dig som ledare på ett konkurrensutsatt äldreboende? Hur ska du leda personalen ochimplementera ett salutogent förhållningssätt? Vilket stöd behöver dina medarbetare i en…


Lex Sarah

-annons- Den 1 juli 2011 trädde de nya bestämmelserna om Lex Sarah i SoL och LSS samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah i kraft. Detta berör dig som arbetar inom äldreomsorgen och…


Högaktuell konferens för äldreboendechefer!

-annons- Högaktuell konferens i Stockholm, Äldreboendechef 24-25 januari 2012
  Skrämmande brister inom äldreomsorgen har nyss uppdagats – och resurserna som äldreomsorgen tilldelas blir bara knappare. 
Går det, i dagens situation, att driva ett äldreboende där…


Inspiration, lust och lärande

Elmia Äldre är den givna mötesplatsen för dig som arbetar professionellt med äldre. Under två dagar, 21-22 mars, får du nya idéer, nya lärdomar och ny inspiration att ta med hem till din arbetsvardag. Passa också på…


Det nya forumet för daglig verksamhet

-annons- VÄLKOMMEN till ett unikt forum för daglig verksamhet med talare med verklighetsförankring och praktikfall. Ni kommer få konkreta metoder och verktyg för individualisering av aktiviteter och tips på hur ni kan utveckla er dagliga…


Konferensprogrammet klart!!

Välkommen vår mötesplats med äldre i fokus. Elmia Äldre i Jönköping är mässan för dig som arbetar med vård och omsorg av äldre. Ta chansen att besöka vår mässa och konferens 21-23 mars, 2012 för att…


Äldredagarna i Stockholm

Idag har jag besökt Äldredagarna i Stockholm – en konferens som arrangerades av Ibceuroforum. Jag lyssnade bland annat på Sven Lusensky, Socialstyrelsen som berättade om LOV = Lagen om valfrihet som infördes 1 jan 2009….


KONFERENS 13/11: Nya Tider i Nynäshamn!

Välkommen på konferens i Nynäshamn där NYA TIDER för med sig ökad kvalitet och effektivitet i verksamheterna genom tryggare anställningsförhållanden, önskad sysselsättningsgrad, inflytande över arbetstider, ökad delaktighet och jämställdhet, sänkt sjukfrånvaro, god personalplanering och kontinuitet samt…