Annons

Läs mer om Kompetensstegen

FoU slutrapport

Utvärdering av aktiviteter inom ramen för kompetensstegen i Uppsala kommun. Förutsättningar för ett långsiktigt lärande. Under åren 2005-2008 satsade regeringen drygt en miljard kronor för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och…


Annons

Mångmiljonsatsning på kompetensutveckling

Tisdag den 2 december var det Västeråsfinal för projektet Kompetensstegen, en flerårig nationell satsning på att stödja kommunernas långsiktiga arbete med kvalitets- och kompetensutveckling inom äldrevårdomsorgen. Läs mer på vasterasdirekt.com>>Kollegor lär varandra äldrevård

Kommunen satsar brett för att öka kvalitén inom äldreomsorgen. Det senaste steget inom utbildningsprogrammet kompetensstegen är att bilda team som ska fungera som lärare åt arbetslagen. Läs mer på www.motalatidning.se>>