Annons

Läs mer om klagomål

Nytt system för klagomål på vården

HELSINGBORG. Totalt 74 klagomål på vårdboenden, hemvården och LSS (stöd för funktionshindrade) har lämnats in sedan maj månad. Läs mer på www.hn.se>>