Annons

Läs mer om Katrineholm

Personalen utbildas i att möta demenspatienter bättre

Personalen inom demensvården i Katrineholms kommun har deltagit i ett projekt för att förbättra bemötande av patienterna. Annette Karlsson på Almgården i Julita tycker att det varit lärorikt. – Man tänker nog till lite extra,…


Annons

God man polisanmäld

Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm har polisanmält en kvinna som är god man åt en förståndshandikappad person i kommunen. Anledningen till polisanmälan är att pengar ska ha försvunnit från personens konto. Läs mer på kkuriren.se>>


Framtidens goda boende för äldre i Katrineholm

Antalet äldre över 65 år kommer de närmaste 30 åren att öka i hela landet. För Katrineholms kommun innebär det en ökning med cirka 1500 personer. Kommunens framtida boende för äldre ska bli mer samstämt…