Annons

Läs mer om Hammarö

Hammarö kommun: Anhöriggrupper

Är du en anhörig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående? Bor du eller din närstående i i Hammarö kommun? Då är du välkommen till någon av våra anhöriggrupper som startar under september månad: Läs…


Annons

Övning för bättre äldreomsorg

För första gången samlades under torsdagen personal från alla verksamheter som berör äldreomsorgen i Hammarö kommun för en gemensam övning. Övningen belyste hela vårdkedjan kring en äldre brukare i kommunen. Läs mer på www.hammaro.se>>