Annons

Läs mer om Halmstad

Personalproblem bakom äldrevårdsfel

Ingen pekas ut som ansvarig för bristerna på äldreboendet Bäckagård i Halmstad. Orsaken var i stället personalproblem som täta chefsbyten, hög sjukfrånvaro och hög arbetsbelastning, enligt en utredning. Läs mer på kvp.se>>


Annons

Känner sig nedvärderad

Svar till Ingeborg Oléni, HP 25 november. Du skriver ”Våra svaga och mest utsatta äldre medborgare erhåller idag vård/omsorg av den lägst utbildade personalen.” Vi som är undersköterskor i Halmstads kommun känner oss mycket kränkta…


Äldrelots ska leda till rätt hjälp

Nu kan äldre människor och deras anhöriga bli lotsade till rätt person på en gång när de behöver hjälp i Halmstad. http://www.sr.se/cgi-bin/halland/nyheter/artikel.asp?artikel=2311714