Annons

Läs mer om Halland

Läkemedel och äldre i Halland

Läkemedelshantering är ett av utvecklingsområdena som ryms inom  ramen  för  de statliga stimulansmedlen på äldreområdet. Michael Borg, äldreapotekare i Landstinget Halland, beskriver i artikeln ”Läkemedelsgenomgång, för optimerad, inte minimerad, läkemedelsbehandling”  hur man arbetar med läkemedelsfrågor…