Annons

Läs mer om frivilliga

Kommunen söker frivilliga

Landskrona stad behöver fler frivilliga medhjälpare för olika sorters ideellt arbete runtom i kommunen. Men hittills i år har Anhörigcentrums utbildning lockat färre deltagare än vanligt. Läs mer på hd.se>>


Annons

Hur frivilligorganisationer använt statsbidrag under 2007

Frivilligorganisationerna har främst gjort insatser för att stödja lokalt arbete och utveckling, och har satsat på opinionsbildning, förebyggande insatser och samverkan. De rapporterar även i ett särskilt avsnitt om behov och svårigheter i samhället för…