Annons

Läs mer om forskning


Annons

Ny rapport visar: Färre demenssjuka än väntat

SNAC-studiens nya rapport Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013 bygger på resultat från SNAC-studien (Swedish National Study on Aging and Care) och visar att antalet personer med demenssjukdom är lägre än tidigare uppskattningar…


Medicinsk yoga!

Patienter på Rehabcentrum och inom palliativ vård kan sedan våren 2011 erbjudas medicinsk yoga på Stockholms Sjukhem. Forskning i ämnet visar på många positiva effekter och allt fler enheter inom den svenska hälso- och sjukvården använder…


B vitamin- o folsyrabrist = demens?

Brist på B-vitamin och folsyra kan leda till demenssjukdom och ungdomar kan få sämre betyg. En forskargrupp på Örebro Universitet och Universitetssjukhuset Örebro har nyligen publicerat tidigare okända samband mellan halterna av vitaminet folsyra och…Var tredje dement får fel diagnos

Fler än var tredje patient med demens får fel diagnos, visar en studie från Skånes Universitetssjukhus i Lund. Forskarna har i mikroskop studerat hjärnvävnad från 176 avlidna patienter med demens. -I 37 procent av fallen ändrades diagnosen…
Stort projekt om oral hälsa och demens

Har oral hälsa betydelse för utveckling eller försämring av demens? Ett projekt i Umeå får 1,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR) för att ta reda på det. Läs mer på tandlakartidningen.se>>Klart samband bemanning – kvalitet

Ingalill Rahm-Hallberg, professor i vårdvetenskap och chef för Vårdalinstitutet i Lund, menar att det finns ett klart samband mellan antal personal och kvalitén i demensvården. Läs mer på sydsvenskan.se>>


Vardagstekniken besvärlig för demenssjuka

Dagens fjärrkontroller och bankomater är svåra att hantera för demenssjuka. Ny forskning från Karolinska Institutet behandlar bl a hur vardagstekniken kan anpassas till denna grupp. Läs mer på demenscentrum.se>>


Problem att lägga pussel kommer före glömska

Alzheimers sjukdom förknippas ofta med glömska. Men det finns andra kognitiva funktioner som försämras tidigare, flera år före diagnosen kan ställas. Det visar en studie i Archives of Neurology. Läs mer på demenscentrum.se>>


Delaktighet – ett sätt att åldras med värdighet

En av de riktigt stora utmaningarna de kommande åren är Europas åldrande befolkning. Ett viktigt politiskt mål är därför att alla ska få tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet och på lika villkor….


Gifta eller sambor löper mindre risk att få demens

Personer i medelåldern som lever ensamma löper dubbelt så stor risk att utveckla demens och Alzheimers sjukdom senare i livet jämfört med de som är gifta eller sambor. Detta visas i en forskningsstudie ledd av…


Information en nyckelfråga vid förebyggande hembesök

Kommunikation och begränsning av information är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid förebyggande hembesök hos personer över 80 år. FoU i Väst utvärderar de projekt som pågår i stadsdelarna Centrum, Linnéstaden och Tuve-Säve. Läs…Sämre demensvård om personalen känner sig ensam

Vården på kommunala gruppboenden för dementa riskerar att förvärra patienternas tillstånd av förvirring. Nedskärningar och en känsla av ensamhet hos personalen skapar en korrigerande attityd snarare än en omhändertagande. Det framgår av en ny doktorsavhandling…


Munvård: Den eftersatta munvårdsaktiviteten

Dålig munhälsa kan leda till lidande och olika sjukdomstillstånd. Sjuksköterskors ansvarsområde omfattar munhälsan; de visade sig väl medvetna om dess inverkan på patientens livskvalitet. Undersökningarna visar olika brister: bristfälliga kunskaper hos vårdpersonalen, brister i vårdrutinerna…
Tröstens betydelse för de mycket gamla

Det är viktigt för vården och omsorgen att ge de mycket gamla en möjlighet att minnas och reflektera över sitt liv och att vara i kontakt med andlighet och eventuell religiös tro, skriver Regina Santamäki…Gamla och sjuka får betala när stadsdelarna skär ner

Alla betonar i stället ”möjligheten” att bo hemma. På många äldreboenden i Göteborg skärs det bort personal och det blir ännu tuffare att få hemtjänst. – Det politiska mantrat i äldreomsorgen nu är valfrihet. Men…


Dementa får sämre vård vid höftfrakturer

Personer med demens får inte den vård de behöver efter en höftfraktur. En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att vårdgivarna brister i sin hänsyn till patienternas kognitiva svårigheter. Läs mer>>Diabetes dubblar risken för demenssjukdom

En stor svensk tvillingstudie visar att den som insjuknar i diabetes före 65 års ålder löper avsevärt större risk att drabbas av vaskulär demens eller Alzheimers sjukdom. Läs mer på diabetesportalen.se>>Hemtjänsten gör mer än de ska för att hjälpa vårdtagare

Hemtjänstpersonal bryter ibland mot reglerna av lojalitet mot vårdtagarna. Ledningen ser mellan fingarna. Det framgår av en ny avhandling vid Göteborgs universitet. För varje vårdtagare finns ett beslut som anger vad hemtjänstpersonalen ska göra, men…


Gifta eller sambor löper mindre risk att få demens

Personer i medelåldern som lever ensamma löper dubbelt så stor risk att utveckla demens och Alzheimers sjukdom senare i livet jämfört med de som är gifta eller sambor. Detta visas i en forskningsstudie ledd av…
Utbildning och handledning viktigt för bra äldrevård

Vårdare inom äldreomsorgen känner sig svikna av samhället och tycker att de ibland tvingas handla emot sin egen kompetens och vad som känns rätt gentemot de äldre. En ny avhandling från Karolinska Institutet har klarlagt…


Ensamma gamla män

Det finns en vanlig föreställning om att ensamhetskänslor är vanliga bland äldre kvinnor snarare än bland äldre män. Ett första problem med denna föreställning är att ensamhetskänslor inte är särskilt vanliga varken bland män eller…


Lugnt sinne kan skydda mot demens

Personer som är utåtriktade och som inte oroar sig i onödan har mindre risk att drabbas av demens när de blir äldre. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet. Läs mer på sr.se>>Missförstånd ger tyngre lyft i demensvården

Det är varken kroppsvikten eller hjälpmedlet som avgör hur tungt arbetet blir för undersköterskor inom demensvården. Framför allt är det istället kommunikationsproblem och missförstånd som gör förflyttningarna tyngre. Det visar en ny studie från Sahlgrenska…Etnicitet skapas genom föreställningar om andras identiteter

Såväl utsatthet, rasism som könsdiskriminering förekommer inom äldreomsorgsarbetet. I avhandlingen ”Att göra etnicitet – inom äldreomsorgen” visar Linda Lill vilket uttryck strukturerna tar sig i praktiken, hur och när diskrimineringen görs. Genom våra föreställningar om…