Annons

Läs mer om forskning om demens

B vitamin- o folsyrabrist = demens?

Brist på B-vitamin och folsyra kan leda till demenssjukdom och ungdomar kan få sämre betyg. En forskargrupp på Örebro Universitet och Universitetssjukhuset Örebro har nyligen publicerat tidigare okända samband mellan halterna av vitaminet folsyra och…


Annons

Var tredje dement får fel diagnos

Fler än var tredje patient med demens får fel diagnos, visar en studie från Skånes Universitetssjukhus i Lund. Forskarna har i mikroskop studerat hjärnvävnad från 176 avlidna patienter med demens. -I 37 procent av fallen ändrades diagnosen…


Klart samband bemanning – kvalitet

Ingalill Rahm-Hallberg, professor i vårdvetenskap och chef för Vårdalinstitutet i Lund, menar att det finns ett klart samband mellan antal personal och kvalitén i demensvården. Läs mer på sydsvenskan.se>>