Annons

Läs mer om Efterlysning

EFTERLYSNING – Lex Sarah

Vi är två studenter som söker dig som varit initiativtagare till en Lex Sarah-anmälan och skulle kunna tänka dig att anonymt dela med dig av dina upplevelser. För en forskningsuppsats på högskolenivå vill vi gärna…


Annons

Efterlysning

Jag jobbar i Osby kommun som enhetschef, vi har tänkt att lägga inköp till pensionär på vår service grupp för att frigöra mer tid till omvårdnad och sociala aktiviteter. Jag efterlyser någon kommun som har…


Efterlysning av socialpedagoger

Hej! Jag arbetar som socialpedagog på ett äldreboende i Mölndal. Häromkring är det väldigt ovanligt med socialpedagoger inom äldreomsorg men jag vet att det är vanligare på andra håll i landet. Jag skulle gärna vilja ha kontakt…


Efterlysning! ”Möta upp team” i hemtjänsten

I Ljusdal har vi beslutat oss för att starta sk möta upp team inom hemtjänsten. Målgruppen är de personer som är utskrivningsklara från sjukhus och med stora omvårdnads rehab behov.Nu skulle vi vilja ha tips…


Efterlysning av genomförandeplaner

Genomförandeplaner Stöd o serviceplaner. Man kallar det lite olika ute i kommunerna. Jag är intresserad av att titta på olika planer, hur man byggt upp dem och hur en uppföljning av dessa kan se ut….


Efterlysning – Kvalitetssäkring/Kvalitetsuppfattning

Hej ! Jag efterlyser en bra struktur på kvalitetssäkring/kvalitetsuppföljning inom äldreomsorg och omsorg. Någon som har bra struktur, verktyg på detta önskar jag gärna få mail eller kontakt med. Mvh Katrin Katrin Jedselius Projektledare Mariestads…


Efterlysning – Var finns ni kuratorer?

Var finns kuratorer inom äldreomsorgen? Är själv kurator i Skara kommuns äldreomsorg sedan tre år. Har under denna tid träffat på kollegor i Eskilstuna, Norrköping, Linköping, Södertälje och Botkyrka kommuner. Vi känner också till en…


Efterlysning – Tips och idéer på aktiviteter

Hej! Jag har ett äldreboende i Kungsör med 46 boende. Boendet är ett f.d sjukhem där de boende endast har eget rum och hygienutrymmen. Vi har små gemensamma ytor där vi kan skapa meningsfulla aktiviteter….


Efterlysning – IT baserad praktiksamordning!!

Hej! Vi efterlyser goda erfarenheter av it-baserad praktiksamordning.Vi är Annette Gustafsson och Camilla Weckström på Kompetenscentrum i Örebro kommun. Skriv nåt här eller kontakta oss direkt.Med vänlig hälsning Annette Gustafsson Utvecklingsledare Kompetenscentrum Box 34 544,…


Efterlysning

hej …jag undrar vem ska man prata om man har upplevt att en annan personal har kränkt en boende…hjälppp. Har du ngn idé? Svara här >>


Efterlysning!!

Vi söker privata vårdföretag som arbetar med heltid eller önskad sysselsättningsgrad för de anställda. Vi arbetar med en konferens om att införa heltid på ett lönsamt sätt och vill veta mer om hur detta fungerar…


Efterlysning – saknar uppgifter om kostnader

Hej Jag tycker att det saknas uppgifter om kostnaden för t .ex äldreomsorgen. Söker jag på nätet så handlar det nästan alltid om den enskildes kostnad, en i och för sig viktig uppgift. Men det…