Annons

Läs mer om dokumentation

Dokumentationen är en knäckfråga för äldreomsorgen

Bostadsstandarden vid länets äldreboenden blir allt bättre. Personalens kompetens ökar och verksamheterna rättar till enklare brister. Men dokumentationen är ofta bristfällig och Länsstyrelsen oroas av att bemanningen på äldreboenden ibland är så låg att säkerheten…


Annons

Vårdanställda på kurs i social dokumentation

Vad kan man skriva i en vårdtagares journal inom äldreomsorgen utan att det upplevs som kränkande? Sådana svåra avvägningar har omsorgspersonalen i Kiruna fått utbildning i. Läs mer på www.nsd.se>>